Vem är det som betalar när man anlitar en begravningsbyrå?

Vem betalar egentligen för en begravning i Stockholm?

Är det anhöriga som betalar när en person avlider? Vad händer om det inte finns pengar i dödsboet? Vem betalar och hur sker betalning för begravningen?

Det är vanligt att det är nära anhöriga som kontaktar en begravningsbyrå efter ett dödsfall. Detta för att planera begravningen och få hjälp med de praktiska göromålen. Det är även ofta någon av dessa som har ansvaret för dödsboet till att arvskifte helt har kunnat utföras. Däremot finns inget krav på att det måste vara så.

Först och främst dödsboet

I första hand kommer kostnaden som uppstår för de tjänster som en begravningsbyrå utför läggas mot dödsboet. De som har hand om dödsboet i Stockholm kan därmed använda pengar ur detta för att betala fakturan. Begravning klassas även som prioriterad utgift vilket därmed resulterar i att denna faktura kan betalas före många andra fakturor i det fall som dödsboet inte helt kommer kunna täcka alla skulder.

Finns det vetskap om att dödsboet inte har så mycket tillgångar kan man säga det redan vid första träffen på den begravningsbyrå som anlitas. Detta för att man därmed kan hitta en något billigare lösning.

I andra hand de efterlevande

I de allra flesta fall finns tillgångar i dödsboet som täcker begravningskostnaderna. I det fall det inte är så kan de anhöriga välja på två vägar. Antingen betalar de själva, delvis genom att dela upp kostnaden mellan sig, eller så kan ett bidrag sökas hos kommunen.

För många är det mycket viktigt att få ett värdigt och fint avslut och att i detta tillfälle behöva kompromissa med de ekonomiska frågorna kan kännas ovärdigt. Då kan en lösning vara att dela på den kostnaden som inte dödsboet i Stockholm kan ta.
Ska en uppdelning ske bör man prata med sin begravningsbyrå Stockholm om hur detta rent praktiskt ska fördelas och faktureras.

I tredje hand via bidrag

Sista steget är att ansöka om bidrag via kommunen. Prata med personal på en begravningsbyrå för att få hjälp kring hur ansökan kan ske och vilka belopp som man då kan räkna med.

Vad kostar det?

En vanlig kostnad för en begravning hamnar på mellan 20 000 kr och 30 000 kr. Men det går även att genomföra en begravning för under 10 000 kr. Till stor del beror det på om det ska vara en ceremoni med en fin kista, hyrd lokal, musiker, blommor m.m. De absolut enklaste begravningarna är kremering där någon ceremoni inte hålls – eller att de anhöriga ordnar detta i hemmet.

Utöver 20 000 – 30 000 kr som ofta nämns tillkommer däremot en del kostnader. I denna summa har man exempelvis inte räknat med minnesstunden. Många väljer att ha en minnesstund och önskas kan en begravningsbyrå oftast ordna med både lokal, något att äta och musik. Är det många som kommer att komma uppstår självklart en viss kostnad. Samtidigt går det att ha minnesstunden i hemmet och be vänner att laga mat eller baka något passande. Allt beror på hur många gäster som förväntas komma och vilken ceremoni och minnesstund som bäst möter de anhörigas behov.