Vem är det som betalar när man anlitar en begravningsbyrå?

Vem betalar egentligen för en begravning i Stockholm?

Är det anhöriga som betalar när en person avlider? Vad händer om det inte finns pengar i dödsboet? Vem betalar och hur sker betalning för begravningen?

Det är vanligt att det är nära anhöriga som kontaktar en begravningsbyrå efter ett dödsfall. Detta för att planera begravningen och få hjälp med de praktiska göromålen. Det är även ofta någon av dessa som har ansvaret för dödsboet till att arvskifte helt har kunnat utföras. Däremot finns inget krav på att det måste vara så.

Först och främst dödsboet

I första hand kommer kostnaden som uppstår för de tjänster som en begravningsbyrå utför läggas mot dödsboet. De som har hand om dödsboet i Stockholm kan därmed använda pengar ur detta för att betala fakturan. Begravning klassas även som prioriterad utgift vilket därmed resulterar i att denna faktura kan betalas före många andra fakturor i det fall som dödsboet inte helt kommer kunna täcka alla skulder.

Finns det vetskap om att dödsboet inte har så mycket tillgångar kan man säga det redan vid första träffen på den begravningsbyrå som anlitas. Detta för att man därmed kan hitta en något billigare lösning.

I andra hand de efterlevande

I de allra flesta fall finns tillgångar i dödsboet som täcker begravningskostnaderna. I det fall det inte är så kan de anhöriga välja på två vägar. Antingen betalar de själva, delvis genom att dela upp kostnaden mellan sig, eller så kan ett bidrag sökas hos kommunen.

För många är det mycket viktigt att få ett värdigt och fint avslut och att i detta tillfälle behöva kompromissa med de ekonomiska frågorna kan kännas ovärdigt. Då kan en lösning vara att dela på den kostnaden som inte dödsboet i Stockholm kan ta.
Ska en uppdelning ske bör man prata med sin begravningsbyrå Stockholm om hur detta rent praktiskt ska fördelas och faktureras. read more