Att förbereda sin egen begravning  

Hur lämnar man efter sin sista vilja om man inte längre finns? Kanske har man nämnt det i förbifarten någon gång att man hellre vill ligga i en minneslund än att ha en egen gravsten, att man vill donera sina organ och att man vill ha en sluten och enkel begravning. För att försäkra dig om att få din sista vilja uppfylld kan du kontakta en begravningsbyrå och fylla i ett arkiv där dina tankar och önskemål bevaras tills den dagen du inte längre finns. Det lämnar inte bara kvar egna tankar och önskemål, det underlättar även för anhöriga.

Uppfyller din sista önskan
För vissa har det ingen betydelse men för andra är det viktigt att begravningen är utformad efter sina egna önskemål. Det kan handla om alltifrån att välja de billigaste alternativen när begravningen ska genomföras till att skriftligt efterlämna dina tankar om vad som ska hända med ditt hus eller andra viktiga ägodelar. När du fyllt i den önskade informationen kommer arkivet förvaras hos en begravningsbyrå.

Visst kan du själv skriva ett brev eller liknande och förvara i en skrivbordslåda eller i ett smyckeskrin, men risken att det kommer bort eller blir förstört är stor. Kanske det aldrig ens hinner hittas i tid inför begravningen. Förvaras arkivet hos en begravningsbyrå kommer det fram den dagen det blir aktuellt.

Underlättar för anhöriga
När någon närstående går bort är det jobbigt nog som det är. Att då behöva fundera på hur alla delar ska gå till väga kan vara tungt och påfrestande när man befinner sig i djup sorg. Finns ett akriv att tillgå blir arbetet med att planera och genomföra begravningen och sista avskedet betydligt enklare när dina nära och kära vet vilka låtar som ska spelas, vilken kista som ska väljas, hur minnesstunden ska se ut och var du vill ligga begravd.

Kanske är du en av dem som tycker att det inte spelar någon som helst roll vad som händer när du är borta, och då är det bra att även den informationen finns. Dina anhöriga kan då välja att lämna över allt jobb till en begravningsbyrå istället.

Att förbereda önskemål inför döden kan kännas skrämmande men att fundera på hur man vill ha det den dagen man går bort kan vara skönt både för dig själv och dina anhöriga. När du lämnar efter dig all information du känner att du vill och behöver vet du att dina anhöriga med hjälp av en begravningsbyrå kan föra dig till sista vilan utan att behöva tänka på vad du hade velat.